Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Παραδοσιακά εργαλεία (Νο1)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Ένα μέρος παραδοσιακών εργαλείων της προσωπικής μου συλλογής!

ΚΟΡΜΟΣΤΡΟΦΕΑΣ, ΓΚΑΤΖΙΑ, ΤΣΙΓΚΟΥΛΙ (ΥΛΟΤΟΜΟΣ)

ΚΟΦΤΡΑ (ΥΛΟΤΟΜΟΣ)


ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ (ΥΛΟΤΟΜΟΣ)

ΒΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΦΗΝΕΣ (ΥΛΟΤΟΜΟΣ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΤΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ (ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΟΥ

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ (ΝΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΓΑΝΩΜΑΤΗΣ)

ΚΟΥΡΙΑΣΤΗΣ (ΥΛΟΤΟΜΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΟΣ)

ΠΡΙΟΝΙΑ, ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΨΑΛΙΔΙ (ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΝΩΜΑΤΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΥΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΤΙΣΤΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ(ΚΑΛΕΜΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΑ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΤΕΝΕΚΕΤΖΗ

ΜΑΝΙΚΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΥΡΣΟΔΕΨΗ)

2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΙΑΣ

ΖΥΓΗ ΤΟΥ ΧΤΙΣΤΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ  ΤΡΟΧΟΣ (ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΚΑΡΟΠΟΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΚΑΡΟΠΟΙΟΥ