Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013


ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ!


ΚΑΡΟ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ Ή ΔΙΠΛΟΚΑΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ).
ΚΑΡΟ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ Ή ΔΙΠΛΟΚΑΡΟ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ (ΜΙΚΡΟ).

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ.